Videoverslag Raad maatschappelijk welzijn 30 juni 2021

01. Raad voor maatschappelijk welzijn - Notulen vergadering 26/05/2021: Goedkeuring (21.55 - 26.39)

02. Financiën - Aanpassing meerjarenplan 2, 2020-2025/Deel OCMW: Vaststelling (26.46 - 28.06)

03. Organisatiebeheersing - Rapportage over het dienstjaar 2020: Kennisneming (28.12 - 28.32)

04. Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht “Leveren maaltijden OCMW 2022-2024” en wijze van gunning: Vaststelling (28.40 - 39.49)

05. Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht "Aankoop bestelwagen OCMW" en wijze van gunning: Vaststelling (39.50 - 52.09)

06. Sociaal beleid - Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst vertrouwenscentra kindermishandeling en aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering: Akkoord (52.14 - 01.06.35)

Variavraag Groen: communicatie E-box (01.06.43 - 01.08.38)

Variavraag N-VA: eerste lijnszone Bonstato (01.08.44 - 01.15.28)