Videoverslag Raad maatschappelijk welzijn 29 september 2021

Openbaar

01. Raad voor maatschappelijk welzijn - Notulen vergadering 25/08/2021: Goedkeuring
02. Sociaal beleid - Jaarverslag 2020 algemene sociale dienst OCMW: Kennisneming
03. Overheidsopdrachten - Stopzetten procedure van de overheidsopdracht “Leveren maaltijden OCMW 2022-2024” en opstarten nieuwe overheidsopdracht: Akkoord