Videoverslag Raad maatschappelijk welzijn 29 mei 2019

  1. Notulen vergadering 24/04/2019: Goedkeuring
  2. Organisatie - Beheersovereenkomst gemeente - OCMW: Goedkeuring
  3. Samenwerkingsverbanden - Organen en mandaten: Kennisneming
  4. Gezondheid - Stemgerechtigd lid vzw Logo Mechelen: Aanduiding
  5. Personeel - Gemeenschappelijk organogram: Wijziging
  6. Senioren - Oprichting en samenstelling werkgroep mantelzorg: Bekrachtiging
  7. Senioren - Overzicht dienstverlening eerste kwartaal dienst senioren: Kennisneming