20220629 Videoverslag Raad maatschappelijk welzijn 29 juni 2022

Tijden zijn benaderingstijden: er kunnen enkele seconden verschil zitten op de begin- en eindtijd van een punt.

Nr Titel Begint Stopt  
  Raad voor maatschappelijk welzijn      
1 Raad voor matschappelijk welzijn - Notulen vergadering 25/5/2022: goedkeuring 00.00 01.16  
2 Senioren - Tariefwijziging dienstverlening warme maaltijd: goedkeuring 01.17 01.36  
3 Senioren - Wijzigingen in het reglement Warme maaltijden: goedkeuring 01.36 01.51  
4. Verzekeringen - Gemeente Bonheiden als aankoopcentrale overheidsopdracht verzekeringen 01.52 02.13  
5. Renovatie noodwoning(en) 02.14 10.40