Videoverslag Raad maatschappelijk welzijn 29 januari 2020

01. Raad voor maatschappelijk welzijn - Notulen vergadering 18/12/2019: Goedkeuring

02. Raad voor maatschappelijk welzijn - Verkiezing voorzitter gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn: Kennisneming

03. Financiën - Goedkeuring gouverneur rekening 2018: Kennisneming

04. Sociaal beleid - Samenwerkingsovereenkomst met het OCMW van Heist-op-den-Berg betreffende gezinsopvang: Principieel akkoord

05. Sociaal beleid - Financiële en logistieke steun onthaalouders: Goedkeuring

06. Organisatie - Klachtenanalyse 2019: Kennisneming