20200429 Videoverslag Raad maatschappelijk welzijn 29 april 2020

01. Raad voor maatschappelijk welzijn - Notulen vergadering 19/02/2020: Goedkeuring

02. Bijzonder comité voor de sociale dienst - Ontslag lid: Kennisneming

03. Bijzonder comité voor de sociale dienst - Afstand van mandaat: Kennisneming

04. Bijzonder comité voor de sociale dienst - Onderzoek geloofsbrieven nieuw lid: Goedkeuring

05. Sociaal beleid - Samenwerkingsovereenkomst Fietsbieb Bonheiden: Goedkeuring

06. Sociaal beleid - Samenwerkingsovereenkomst met het OCMW van Heist-op-den-Berg betreffende gezinsopvang: Goedkeuring

07. Gezondheid - Samenwerkingsovereenkomst lokaal bestuur Bonheiden - Imeldaziekenhuis: Goedkeuring

08. Personeel - Arbeidsreglement: Wijziging

09. Personeel - Gezamenlijke deontologische code personeel gemeente/OCMW: Vaststelling

10. Personeel - Verwerkingsovereenkomst OCMW/Poolstok: Goedkeuring

11. Wekelijks 75-plussers contacteren