Videoverslag Raad maatschappelijk welzijn en Gemeenteraad 28 april 2021

Raad voor maatschappelijk welzijn

01. Raad voor maatschappelijk welzijn - Notulen vergadering 31/03/2021: Goedkeuring (02.00-04.37)

02. Raad voor maatschappelijk welzijn - Huishoudelijk reglement: Aanpassingen (04.37-04.55)

03. Patrimonium - Verkoop campus "Den Olm" Schoolstraat 55: Goedkeuring (05.00-05.17)

04. Patrimonium - Verkoop perceel Spuibeekweg Keerbergen: Goedkeuring (05.17-05.38)

05. Plaatsbehoeften diensten OCMW (N-VA) (05.40-13.20)

 Variavraag N-VA: coronasteun (13.25-16.25)

Gemeenteraad

01. Gemeenteraad - Notulen vergadering 31/03/2021: Goedkeuring (00.55-01.10)

02. Gemeenteraad - Huishoudelijk reglement: Aanpassingen (01.10-01.33)

03. Sociaal beleid - Addendum samenwerkingsovereenkomst Agentschap Zorg en Gezondheid i.v.m. contact- en bronopsporing COVID-19-pandemie: Goedkeuring (01.40-02.08)

04. Ruimtelijke ordening - Vernietiging Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP) nr. 5 " Grote Heide - Herneming" door de Raad van State en kantmelding notulen gemeenteraad 31/10/2018: Kennisneming (02.11-08.30)

05. Erfgoed en Natuur - Doorstart project "Opmaak Landschapsbeheersplan Bruinbeekvallei": Goedkeuring en gunning (08.33-19.50)

06. Patrimonium - Beheersplan kerkhof Sint-Martinus: Goedkeuring (20.03-32.45)

07. Patrimonium - Akte grondafstand Boslaan: Goedkeuring (33.00-33.24)

08. Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht "Aanstellen toezichter rioleringswerken" en wijze van gunning: Vaststelling (33.28-42.04)

09. Overheidsopdrachten - Scanning analoge bouwdossiers via de aankoopcentrale TMVS - servicecentrum Creat: Akkoord (42.08-42.34)

10. Mobiliteit - Samenwerkingsovereenkomst betreffende inrichting ruiter- en menroute: Goedkeuring (42.38-46.33)

11. Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten algemene vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK van 18/06/2021: Standpuntbepaling (46.35-47.04)

12. Fietsrapport (Groen) (47.15-1.01.44)

13. Tuinrangers (Groen) (1.01.46-1.27.05)

 SCHORSING (1.15.25-1.23.35)

14. Cowerkplekken (1.27.11-1.31.46)

15. Fusievoorstel in het kader van de fusie door overneming van de besloten vennootschap Feestzaal Sint-Martinus door het Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium Bonheiden: Goedkeuring (1.31.48-1.34.20)

16. Gevonden fietsen (N-VA) (1.34.28-1.38.20)

17. Zomerscholen (N-VA) (1.38.24-1.44.17)

Variavraag N-VA: Erfgoed (1.48.03-1.54.30)

Variavraag Groen: Begieten aanplantingen (1.55.08-2.00.40)

Variavraag N-VA: Weesfietsen (2.00.44-2.04.40)

Variavraag Groen: Zonder is gezonder (2.04.53-2.08.34)

Variavraag N-VA: Oversteek Lange Dreef (2.08.42-2.10.08)

Variavraag Groen: Openruimtefonds (2.10.17-2.14.42)

Variavraag N-VA: Kasseien Lange Dreef (2.14.55-2.17.26)

Variavraag Groen: Wegnemen zandbak (2.17.38-2.20.59)

Variavraag Groen: Gras maaien (2.22.35-2.28.23)

Variavraag Groen: Wachtlijsten school (2.28.30-2.29.31)