Videoverslag Raad maatschappelijk welzijn 26 augustus 2020

01. Raad voor maatschappelijk welzijn - Notulen vergadering 24/06/2020: Goedkeuring

02. Organisatie - Opvolgingsrapportering 30/06/2020 conform art. 263 Decreet lokaal bestuur: Kennisneming

03. Personeel - Implementatie sectoraal akkoord publieke sector: Kennisneming

04. Senioren - Wijziging opstart en organisatie buurtrestaurant: Goedkeuring

05. Senioren - Reglement mantelzorgpremie: Goedkeuring

06. Welzijn - Aanvraag en verdeling subsidie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen: Goedkeuring

07. Welzijn - Verdeling Vlaamse middelen in het kader van armoedebestrijding en akkoord opvragen mededeling van persoonsgegevens en sociale statuten: Principieel akkoord

08. Voorstellen acties voedselverlies ter kennisgeving