20201125 Videoverslag Raad maatschappelijk welzijn 25 november 2020

01. Raad voor maatschappelijk welzijn - Notulen vergadering 10/11/2020: Goedkeuring

02. Financiën - Goedkeuring gouverneur rekening 2019: Kennisneming

03. Welzijn - Opvragen persoonsgegevens en sociale statuten i.h.k.v. Verdeling Vlaamse
middelen: Akkoord

04. Sociaal beleid - Fonds ter bestrijding van uithuiszettingen: Principieel akkoord