Videoverslag Raad maatschappelijk welzijn 25 augustus 2021

Openbaar
01. Raad voor maatschappelijk welzijn - Notulen vergadering 30/06/2021: Goedkeuring (00.00.02 - 00.00.49)
02. Organisatie - Opvolgingsrapportering 30/06/2021 conform art. 263 Decreet lokaal
bestuur: Kennisneming (00.00.50 - 00.10.20)
03. Overheidsopdrachten - Stopzetten procedure van de overheidsopdracht “LeverenĀ 
maaltijden OCMW 2022-2024” en opstarten nieuwe overheidsopdracht: Akkoord (00.10.21 - 00.22.10)
04. Personeel - Rechtspositieregeling ivm referentieperiode: Aanpassing (00.22.11 -
05. Personeel - Arbeidsreglement ivm referentieperiode: Aanpassing - 00.22.20)
06. Personeel - Arbeidsreglement ivm telewerk: Aanpassing (00.22.11 - 00.22.20)

07. Punt N-VA: Lokaal e-inclusiebeleid (00.22.20 - 00.25.12)