20210224 Videoverslag Raad maatschappelijk welzijn 24 februari 2021

01. Raad voor maatschappelijk welzijn - Notulen vergadering 27/01/2021: Goedkeuring (03.20 - 03.35)

02. Mobiliteit - Samenwerkingsovereenkomst DAV Rolkar Rivierenland/OCMW Bonheiden m.b.t. de dienstverlening van aangepast vervoer: Goedkeuring (03.36 - 11.55)

03. Actualisatie sociaal woonbeleid (11.55 - 20.00)

Varia:

  1. Groen #erdoor: 20.00 -27.50
  2. Uitkering werkloosheidskas: 27.50 – 32.14
  3. Status leeflonen 32.14