Videoverslag Raad maatschappelijk welzijn 18 december 2019

01. Raad voor maatschappelijk welzijn - Notulen vorige vergadering: Goedkeuring

02. Financiën - Meerjarenplan 2020-2025/Deel OCMW: Vaststelling

03. Financiën – Tariefreglement op de aanrekening van administratie- en aanmaningskosten van openstaande schuldvorderingen 2020-2025: Vaststelling

04. Overheidsopdrachten - Toetreding tot opdrachtencentrale voor afname van de raamovereenkomst “Aankoop van ICT-Infrastructuur”: Akkoord

05. Overheidsopdrachten - Toetreding tot opdrachtencentrale voor afname van de raamovereenkomst "Aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware": Akkoord

06. Personeel - Verhoging tweede pensioenpijler: Akkoord

07. Personeel - Verhoging waarde maaltijdcheques: Akkoord

08. Personeel - Gemeenschappelijk organogram: Wijziging

09. Personeel - Aanvullende bevorderingsvoorwaarden (Bijlage II van de rechtspositieregeling): Vaststelling