20201216 Videoverslag Raad maatschappelijk welzijn 16 december 2020

01. Raad voor maatschappelijk welzijn - Notulen vergadering 25/11/2020: Goedkeuring (02.20 - 02.44)

02. Financiën - Aanpassing meerjarenplan 1, 2020-2025/Deel OCMW: Vaststelling (02.44 - 16.20)

03. Senioren - Reglement dienst Minder Mobielen Centrale: Wijziging (16.20 - 16.20)

04. Kinderarmoede - Kwetsbare inwoners (16.20 - 28.15)