20211215 Videoverslag Raad maatschappelijk welzijn 15 december 2021

Tijden zijn benaderingstijden: er kunnen enkele seconden verschil zitten op de begin- en eindtijd van een punt. 

Nr Titel Begint Stopt
1 Goedkeuring notulen 00.02.03 00.03.08
2 Meerjarenplen 2020-2025 – aanpassing 3/deel OCMW 00.03.14 00.05.58
3 Wijziging gemeenschappelijk organogram 00.06.00 00.06.55
4 Implementatie sectoraal akkoord publieke sector 00.07.00 00.07.30