20201110 Videoverslag Raad maatschappelijk welzijn 10 november 2020

Achter elk punt staat de timing van het punt in de video.

01. Raad voor maatschappelijk welzijn - Notulen vergaderingen 30/09/2020 en 28/10/2020: Goedkeuring 00.00-00.47

02. Sociaal beleid - Instappen in het systeem van minimale levering via de aardgasbudgetmeter 2020 -2021: Goedkeuring 00.47-01.25

03. Sociaal beleid - Samenwerkingsovereenkomst tussen de lokale besturen en de eerstelijnszone Bonstato betreffende de inzet van een pool van huisbezoekers in kader van de bestrijding van de COVID-19 pandemie: Goedkeuring 01.25-02.35

04. Financiën - Subsidiereglement terugbetaling luiers bij kwetsbare inwoners: Goedkeuring 02.35-04.30

05. Senioren - Tevredenheidsmeting dienst warme maaltijd: Goedkeuring 04.30-06.27

06. Kansarmoedekinderen 06.27-12.30

Varia:

  1. Groen Webinar voedselverspilling : 12.30- 14.05
  2. NVA Olmenlaan + Hogen Opstal : 14.05 – 18.10
  3. Pascal Corona: 18.10 - 25.30