20220126 Videoverslag Gemeenteraad en Raad maatschappelijk welzijn 26 januari 2022

Tijden zijn benaderingstijden: er kunnen enkele seconden verschil zitten op de begin- en eindtijd van een punt.

Nr Titel Begint Stopt
  Raad voor maatschappelijk welzijn    
1 Goedkeuring notulen 00.05.28 00.06.10
2 Samenwerkingsovereenkomst ketenopvang dak- en
thuisloosheid
00.06.14 00.06.44
  VARIAPUNTEN    
  Visienota “Sociaal wonen” 00.07.01 00.08.20
  Subsidiereglement Rationeel energieverbruik – grote ingrepen 00.08.40  
  Subsidiereglement Rationeel energieverbruik – kleine ingrepen   00.18.35
  Hoge energiekosten 00.18.40 00.27.30
       
  Gemeenteraad    
1 Goedkeuring notulen 00.28.01 00.31.20
2 Wijziging fractieleider 00.31.21 00.31.30
3 Verhindering burgemeester 00.31.35 00.31.43
4 Budgetwijziging 1 2021 – kerkfabriek Sint-Ludwina 00.31.50 00.32.07
5 Aankoop brandstof voor voertuigen 2022-2023 00.32.11 00.36.57
6 Aanvullend verkeersreglement 00.37.01 00.37.47
7 Vernietiging geamendeerd besluit GR 17/11/2021 Taas 00.37.58  
8 Kantmelding vernietiging geamendeerd besluit Taas    
9 Vernietiging besluit GR 27/10/2021 ivm Taas    
10 Kantmelding vernietiging besluit GR 27/10/2021 ivm Taas   01.01.16
11 EVA Berentrode – wijziging afvaardiging 01.01.21 01.04.22
12 VZW Dierenbescherming – wijziging afvaardiging 01.04.38 01.05.15
13 Aanstelling gerechtsdeskundige (punt werd ingetrokken) 01.05.21 01.14.55
14 Opmaak lokaal laadpaalplan 01.15.07 01.33.28
  VARIAPUNTEN    
  Meerjarenplan en budget 01.33.25 01.35.33
  Bomen op ovonde 01.35.34 01.37.38
  Actieplan culturele verenigingen 01.37.44 01.52.52
  Project Grote Heide 01.52.55 02.01.29
  Olmenlaan 02.01.36 02.04.06
  Verkeersveiligheid 02.04.20 02.07.48
  Zaal Sint-Martinus 02.08.07 02.25.35
  Thermografische scans gevels woningen 02.25.55 02.30.18
  Kerstboomverbranding 02.30.23 02.33.47