20210331 Videoverslag Gemeenteraad 31 maart 2021

01. Gemeenteraad - Notulen vergadering 24/02/2021: Goedkeuring (00.00 - 16.45)

02. Algemeen beleid - Protocol mededelen persoonsgegevens i.h.k.v. quarantainehandhaving: Bekrachtiging (00.00 - 16.45)

03. Gezondheid - Overeenkomst vaccinatiecentrum: Goedkeuring (00.00 - 16.45)

04. Gezondheid - Budget vaccinatiecentrum, onderdelen infrastructuur en vaccinatieteamsprogrammamanagement: Kennisneming (00.00 - 16.45)

05. Financiën - Technische bemerkingen en aanbevelingen bij aanpassing meerjarenplan 2020-2025 en vaststelling kredieten 2021 door Agentschap Binnenlands Bestuur: Kennisneming (16.45 - 17.15)

06. Jeugd - Nominatieve toelage € 1.500 per jeugdvereniging: Toekenning (17.15 - 20.30)

07. Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht “Maaien wegbermen 2021” en wijze van gunning: Vaststelling (20.30 - 38.45)

08. Overheidsopdrachten - Vervangen buitenschrijnwerk blok B lagere gemeenteschool GeBo: Vaststelling (38.45 - 39.15)

09. Patrimonium - Akte grondafstand Heidestraat: Goedkeuring (39.15 - 39.50)

10. Patrimonium - Akte grondafstand Witthemhof: Goedkeuring (39.50 - 51.50)

11. Patrimonium - Akte grondafstand Zilverberklaan: Goedkeuring (39.50 - 51.50)

12. Mobiliteit - Aanleggen regenboogoversteekplaats: Goedkeuring (39.50 - 51.50)

13. Leefmilieu - Subsidiereglement Klimaatbudget: Vaststelling (51.50 - 52.15)

14. Leefmilieu - Subsidiereglement Rationeel energieverbruik: Wijziging (52.15 - 52.30)

15. Ontwikkelingssamenwerking - Mondiale projectband i.s.m. provincie Antwerpen en BOS+: Opstart (52.30 - 1.03.10)

16. Sociaal beleid - Regionale regie sociale economie en de oprichting van de interlokale vereniging: Opstart (1.03.10 - 1.20.50 + 2.32.50 - 2.36.10)

17. Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IGEMO op 23/04/2021: Standpuntbepaling (1.20.50 - 2.32.50)

18. Charter en Coachingtraject Toegankelijkheid (2.36.10 - 2.43.30)

19. Woonproject Hogenopstal 3 en stikstofarrest (2.43.30 - 2.50.15)

20. Bossen op stortplaatsen (2.50.15 - 3.02.20)

21. Co-werkplekken (3.02.20 - 3.10.30)

22. Tuinrangers (3.10.30 - 3.20.30)

23. Jobstudenten (3.20.30 - 3.25.30)

Varia:

 1. NVA: 3.25.45 – 3.59.30
 2. Groen: 3.59.30 -4.11.30
 3. NVA: 4.11.30 – 4.28.40
 4. Groen: 4.28.40 – 4.34.00
 5. NVA: 4.34.00 – 4.36.30
 6. Groen: 4.36.30-4.39.30
 7. NVA: 4.39.30 -4.41.00
 8. Groen: 4.41.00 – 4.46.45
 9. NVA: 4.46.45 – 4.55.45
 10. Groen: 4.55.45 – 4.58.00
 11. NVA: 4.58.00 – 4.59.15
 12. Groen: 4.58.00 – 4.59.15
 13. NVA: 4.59.15 – 5.05.10
 14. Groen 5.05.10 -5.09.40
 15. NVA: 5.09.40 – 5.13.00
 16. Groen: 5.13.00 –
 17. NVA: – 5 .21.40
 18. Groen: 5.21.40 – 5.23.00