20200930 Videoverslag Gemeenteraad 30 september 2020

1. Gemeenteraad – Notulen vergadering 26/08/2020: Goedkeuring (00.00 - 01.42)

2. Natuur – Subsidiereglement onderhoud beeldbepalende bomen: Goedkeuring (01.42 - 04.11)

3. Ruimtelijke ordening – Realisatie bestemming openbaar domein Boslaan 7 (2020-128): Goedkeuring (04.12 - 04.40)

4. Burgerlijke stand – Gemeentelijk huishoudelijk reglement op de huwelijksplechtigheden: Goedkeuring (04.40 - 17.16)

5. Cultuurdienst – Reglement inzake toekenning en gebruik #2820solidair-cheque: Aanpassing (17.16 - 28.47)

6. Prikkelarme kermisdag (28.48 - 40.55)

7. Raamcontract onderhoud bomen (40.55 - 1.00.27)

8. Stiltegebieden (1.00.27 - 1.11.00)

9. Voorstel herdenking coronacrisis (1.11.00 - 1.16.10)

Variavragen

Bronbemalingen (1.16.10 - 1.26.21)

Belijning fietsstraten ( 1.26.21 - 1.34.30)

Plaatsing container (1.34.30 - 1.39.50)

Persvoorstelling bi-directionele laadpaal (1.39.50 - 1.48.40)

Verbod pesticidengebruik (1.48.40 - 1.50.17)

Stand van zaken Grote Heide (1.50.17 - 1.52.03)

Gemeenteraadscommissie Hogenopstal fase 3 (1.52.03 - 1.53.15)

Clean Up day (1.53.15 - 1.55.04)

Herbruikbare bekers (1.55.04 - 1.55.44)

Conflictvrije kruispunt Weynesbaan (1.55.44 - 1.57.40)

Buck-E systeem kermis
Markt circuit met linden (1.57.40 - 2.06.20)

Olmenlaan (2.06.20 - 2.07.35)

Kindergemeenteraad (2.07.35 - 2.11.40)

Opsomming unanieme beslissingen die nog niet uitgevoerd zijn (2.11.40 - 2.20.45)

Gemeenteraadscommissie Hogenopstal (2.20.45 - 2.21.11)

Corona-ondersteuning verenigingen stavaza (2.21.11 - 2.24.33)

Naleven coronamaatregelen op recente vernissage ‘t Blikveld (2.24.33 - 2.33.25)

Aanwezigheid publiek gemeenteraad (2.33.25 - 2.35.10)

Communicatie tussen CLB + school ivm COVID (2.35.10 - 2.39.58)

KRU (2.39.58 - 2.40.42)

Einde fietspad Korte Dreef-centrum – snelheid aanpassen van 50 - 30 (2.40.42 - 2.43.04)

Coronabesmettingen Bonheiden (2.43.04 - 2.49.30)