Videoverslag Gemeenteraad 30 juni 2021

01. Gemeenteraad - Notulen vergadering 26/05/2021: Goedkeuring (01.17.40 - 01.19.36)

02. AGBPB - Fusie door overneming van de besloten vennootschap Feestzaal Sint-Martinus door het Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium Bonheiden en ontwerp notariële fusieakte: Goedkeuring (01.19.40 - 01.20.04)

03. Financiën - Aanpassing meerjarenplan 2 2020-2025/Deel gemeente: Vaststelling (01.20.07 - 01.34.03)

04. Financiën - Aanpassing meerjarenplan 2 2020-2025/Deel OCMW: Goedkeuring (01.34.07 - 01.35.01)

05. Financiën - Rekening 2020 kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw: Advies (01.35.03 - samen met punten 6,7,8 behandeld)

06. Financiën - Rekening 2020 kerkfabriek Sint-Ludwina: Advies (samen behandeld)

07. Financiën - Rekening 2020 kerkfabriek Sint-Martinus: Advies (samen behandeld)

08. Financiën - Budgetwijziging 1 2021 kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw: Akteneming (samen met 5,6,7,en 8 behandeld-01.39.34)

09. Financiën - Belastingreglement op de valse alarmmeldingen vanaf heden t.e.m. 2025: Vaststelling (01.39.38 - 01.39.54)

10. Financiën - Retributiereglement op de diensten van de plaatselijke openbare bibliotheek 2020-2025: Aanpassing (01.40.00 - 01.47.10)

11. Financiën - Subsidiereglement verdeling projectsubsidie voor de noodopvang van schoolkinderen aan de scholen die opvang georganiseerd hebben: Goedkeuring (01.47.13 - 01.47.37)

12. Bibliotheek - Toetreding tot het samenwerkingsverband “Regiobib Rivierenland – een sterk verhaal” met gemeenschappelijk uniform dienstreglement: Goedkeuring (01.47.41 - 01.49.51)

13. Organisatiebeheersing - Rapportage over het dienstjaar 2020: Kennisneming (01.49.55 - 01.50.17)

14. Patrimonium - Koopovereenkomst Dorp 30: Goedkeuring (01.50.23 - 02.09.05)

14a. Akte grondafstand Eikendreef (02.09.10 - 02.11.30)

15. Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht "Aankoop bestelwagen met kipbak" en wijze van gunning: Vaststelling (02.11.35 - 02.12.34)

16. Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht “Realisatie van een groendak op hellende daken Gekko” en wijze van gunning: Vaststelling (02.12.39 - 02.13.10)

17. Politie - Bijkomende sanctionerend ambtenaren in het kader van de reglementering omtrent de gemeentelijke administratieve sancties: Aanstelling (02.13.15 - 02.18.17)

18. Politie - Gemeentelijk politiereglement: Aanpassing (02.18.20 - 02.18.32)

19. Sociaal beleid - Besluit betreffende addendum samenwerkingsovereenkomst Agentschap Zorg en Gezondheid i.v.m. contact- en bronopsporing COVID-19-pandemie: Bekrachtiging (02.18.33 - 02.18.55)

19a. Burgemeestersconvenant 2050 (Groen) (02.19.05 - 02.32.01)

19b. Groepsaankopen buiteninfrastructuur (N-VA) : afgevoerd (02.32.02 - 02.38.50)

19c. Elektrisch laden en semipublieke laadpunten (02.38.58 - 02.50.48) 

Besloten

20. Personeel - Algemeen directeur: Vaste benoeming in statutair verband

Openbaar

21. Personeel - Algemeen directeur: Eedaflegging

Variavraag Groen: gronden OCMW (03.14.35 - 03.16.45)

Variavraag N-VA: weesfietsen (03.16.50 - 03.18.38)

Variavraag Groen: fysieke vergaderingen (03.18.45 - 03.23.22)

Variavraag N-VA: PFOS (03.23.34 - 03.27.59)

Variavraag Groen: sportaccomodatie Mechelsbroek (03.28.10 - 03.30.30)

Variavraag N-VA: 11-juli-viering (03.30.37 - 03.40.07)

Variavraag Groen: terreinen VV Adler (03.40.10 - 03.45.20)

Variavraag Groen: extra ruimte voor sportclubs (03.45.50 - 03.49.46)

Variavraag N-VA: grachten Peulisbaan (03.49.51 - 03.54.31)

Variavraag Groen: bemalingspompen Weynesbaan (03.54.40 - 03.57.58)

Extra variavraag N-VA: bakhuisjes - erfgoed (03.58.02 - 04.07.02)

Variavraag Groen: elke stap telt-actie (04.7.29 - 04.08.13)

Extra variavraag N-VA: vaccinatiecampagne (04.08.58 - 04.16.23)

Variavraag Groen: Oude Kasteellaan / Matadilaan (04.16.34 - 04.18.09)