Videoverslag Gemeenteraad 29 september 2021

Openbaar

01. Gemeenteraad - Notulen vergadering 25/08/2021: Goedkeuring
02. Financiën - Technische bemerkingen en aanbevelingen bij aanpassing meerjarenplan 2 2020-2025: Kennisneming
03. Milieu - Ondertekening Lokaal Energie en KlimaatPact: Goedkeuring
04. Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht "Herstellen betonplaten dienstjaar 2021" en wijze van gunning: Vaststelling
05. Patrimonium - Akte grondafstand Rijmenamseweg - De Bergen: Goedkeuring
06. Patrimonium - Akte grondafstand Zwarte Leeuwstraat: Goedkeuring
07. Burgerlijke stand - Huwelijksplechtigheden op zon- en feestdagen in 2022: Akkoord