Videoverslag Gemeenteraad 29 mei 2019

01. Gemeenteraad - Notulen vergadering 24/04/2019: Goedkeuring

02. Samenwerkingsverbanden - Organen en mandaten: Kennisneming

03. Organisatie - Beheersovereenkomst gemeente - OCMW: Goedkeuring

04. Financiën - Overeenkomst om mededeling te bekomen van de lijst van personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging: Goedkeuring

05. Financiën - Overeenkomst in uitvoering van het reglement 'overname bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen': Goedkeuring

06. Financiën - Rekening 2018 kerkfabriek Sint-Martinus: Advies

07. Financiën - Rekening 2018 kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw: Advies

08. Financiën - Rekening 2018 kerkfabriek Sint-Ludwina: Advies

09. Mobiliteit - Toetreding en afvaardiging Vervoerregioraad: Akkoord

10. Nood- en interventieplanning - Protocol tot regeling van de samenwerking tussen de gemeente Bonheiden en de gemeente Boom met betrekking tot de invulling inzake noodplanning voor de Rupelstreek, Aartselaar, Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte: Goedkeuring

11. Overheidsopdrachten - Dienstverleningsovereenkomst inzake de uitbouw van gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinfrastructuur: Goedkeuring

12. Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht “Verbouwen van het gelijkvloers IBO naar een leslokaal voor Gebo,” en wijze van gunning: Vaststelling

13. Personeel - Gemeenschappelijk organogram: Wijziging

14. Gezondheid - Vzw Logo Mechelen: Tijdelijke toetreding

15. Gemeentelijk Feestcomité - Aanduiding afgevaardigde fractie Groen: Kennisneming

16. Gemeentelijk Extern Verzelfstandigd Agentschap in privaatrechtelijke vorm vzw Berentrode - Agendapunten algemene vergadering 17/06/2019: Standpuntbepaling

17. Gemeentelijk Extern Verzelfstandigd Agentschap in privaatrechtelijke vorm vzw Krankhoeve - Agendapunten algemene vergadering 20/06/2019: Standpuntbepaling

18. Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten algemene vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK van 14/06/2019: Standpuntbepaling

19. Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging PONTES op 19/06/2019: Standpuntbepaling

20. Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging PIDPA op 21/06/2019: Standpuntbepaling

21. Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IVAREM op 21/06/2019: Standpuntbepaling

22. Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 27/06/2019: Standpuntbepaling

23. Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging IGEMO op 28/06/2019: Standpuntbepaling

24. Geboorte – en tutjesboomgaard

25. Mobipunten

26. Domein Mechelsbroek

Variapunten