20220629 Videoverslag Gemeenteraad 29 juni 2022

Tijden zijn benaderingstijden: er kunnen enkele seconden verschil zitten op de begin- en eindtijd van een punt.

Nr Titel Begint Stopt  
  Gemeenteraad Deel 1      
1 Notulen vergadering 25/05/2022: goedkeuring 00.00 00.33  
2 Gemeenteraad - "Sociaal beleid - Samenwerkingsovereenkomst tussen FOD Financiën en de steden en gemeenten i.h.k.v. lokale hulp bij het invullen van de belastingsaangiften: goedkeuring": aanpassing 00.34 00.59  
3 Organisatie – Oprichten werkgroep ‘deontologische code mandatarissen’: Goedkeuring 01:00 08:49  
4 Gemeentelijk Feestcomité – Wijziging afvaarding fractie NV-A: Kennisneming 08:50 09:34  
5 Politie: Bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve geldboete voor beperkte snelheidsovertredingen (GAS 5): Vaststelling 09:35 10:16  
6 Politie: Samenwerkingsovereenkomst met GASAM voor de behandeling van dossiers gemeentelijke administratieve geldboetes voor beperkte snelheidsovertredingen (GAS 5): Goedkeuring 10:17 10:53  
7 Politie: Zichtbaar gebruik van mobiele camera’s (body- of uniformcamera’s, dashcam’s en/of dronecamera’s) door de politiezone BoDuKaP op grondgebied van de gemeente Bonheiden: Principiële toestemming 10:54 11:32  
8 Politie: Annex oprichtingsakte intergemeentelijke vereniging GASAM houdende naamswijziging interlokale vereniging GASAM naar GAS-Rivierenland: Goedkeuring 11:33 11:99  
9 Openbaar domein/omgeving – Gedeeltelijke wijziging en opheffing rooilijn omleidingsweg Putsesteenweg i.h.k.v. omgevingsproject OMV 2021094331 ‘Doortrekking R6’ (2022/113): Goedkeuring 12:00 15:10 – gevolgd door een schorsing van de gemeenteraad (zie deel 2 voor vervolg)  
  Gemeenteraad Deel 2      
1 Openbaar domein/omgeving – Gedeeltelijke wijziging en opheffing rooilijn omleidingsweg Putsesteenweg i.h.k.v. omgevingsproject OMV 2021094331 ‘Doortrekking R6’ (2022/113): Goedkeuring

 00:00

01:53  
2 Patrimonium – Akte grondafstand Eertberglei: Goedkeuring 01:54 -  
3 Patrimonium – Akte grondafstand Mechelsesteenweg: Goedkeuring - -  
4 Patrimonium – Akte grondafstand Meiboomstraat Goedkeuring - -  
5 Patrimonium – Akte grondafstand Vijverstein Goedkeuring - 02:41  
6 Patrimonium – Koopovereenkomsten grondwervingen Weynesbaan: Goedkeuring 02:42 03:02  
7 Voorwaarden van de overheidsopdracht “Realisatie van groendaken op gemeentelijke gebouwen” en wijze van gunning: Vaststelling 03:03 03:39  
8 Welzijn – Samenwerkingsovereenkomst tussen het lokaal bestuur van Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne -Waver, Putte en VDAB ‘Samen sterk voor lokaal werk in 2022 – 2025’: Goedkeuring 03:40 04:09  
9 Wonen – Verdeling van de stemrechten voor de vorming van de toekomstige woonmaatschappij: Goedkeuring 04:10 04:24  
10 Verzekeringen – Procedure overheidsopdracht i.h.k.v. verzekeringen: Goedkeuring 04:25 04:54  
11 Wonen – Om te vormen woonmaatschappij in het werkingsgebied Bonheiden, Duffel, Lier, Sint-Katelijne-Waver: Kennisneming en advies 04:55 06:19  
12 Genderinclusief schrijven 06:20 10:00  
13 Robotmaaiers 10:01 22:44  
14 Problematiek: verkeersdruk richting Bonheiden naar aanleiding van opening Tangent Station Mechelen en aangepaste verkeerscirculatie Vesten Mechelen 22:45 58:54  
15 Permanentere belijning fietsstraten in thermoplast via Vlaamse subsidies. 58:55 01:03:14  
16 Varia: Stand van zaken openbare over lopende projecten openbare werken 01:03:15 01:07:27  
17 Varia: Mobiliteitsmaatregelen Weynesbaan 01:07:28 01:08:32  
18 Varia: Alternatief parcours koers en tijdelijke asfaltering 01:08:33 01:10:19  
19 Varia: Reglementering reclameboodschappen n.a.v. koers 01:10:20 01:11:39  
20 Varia: Stand van zaken Matadilaan 01:11:40 01:14:21  
21 Varia: Kapvergunning Weynesbaan 01:14:22 01:17:25  
22 Varia: Regelgeving speeltuigen 01:17:26 01:18:57  
24 Varia: Evaluatie duur kort parkeren 01:18:58 01:20:43  
25 Varia: Extra controles Scherpstuklei 01:20:44 01:22:22  
26 Varia: Duurzame gemeente – SDG’s 01:22:23 01:25:14  
27 Varia: Trage weg – Rijmenamseweg afgesloten 01:25:15 01:27:29  
28 Varia: Tijdstip bloemenweides kortmaaien 01:27:30 01:28:56  
29 Varia: Bleukstraat – bomen planten 01:28:57 01:31:36  
30 Varia: Chiro Aksent – betrokkenheid leiding 01:31:37 01:33:44  
31 Varia: Summerschool - kosten 01:33:45 01:35:06  
32 Varia: Subsidieaanvraag mondiale raad 01:35:07 01:36:34  
33 Varia: Stand van zaken aankoop gronden 01:36:35 01:38:34  
34 Varia: Communicatie over mobiliteitsbeslissingen 01:38:35 01:40:45  
35 Varia: Timing gemeenteraad in de maand juni 01:40:46 01:41:55  
36 Varia: Sensibiliseringsborden 01:41:56 01:43:34