Videoverslag Gemeenteraad 29 januari 2020

01. Gemeenteraad - Notulen vergadering 18/12/2019: Goedkeuring

02. Gemeenteraad - Ontslag gemeenteraadslid, tevens voorzitter gemeenteraad: Kennisneming

03. Gemeenteraad - Afstand van mandaat als gemeenteraadslid: Kennisneming

04. Gemeenteraad - Installatie opvolger als gemeenteraadslid: Goedkeuring geloofsbrieven en eedaflegging

05. Gemeenteraad - Rangorde gemeenteraadsleden: Vaststelling

06. Gemeenteraad - Voorzitter van de gemeenteraad: Verkiezing

07. Gemeenteraad - Vervanging voorzitter bij tijdelijke afwezigheid of belangenvermenging: Kennisneming

08. Gemeenteraad - Wijziging nominatieve samenstelling gemeenteraadscommissies: Kennisneming

09. Financiën - Goedkeuring gouverneur rekening 2018: Kennisneming

10. Financiën - Opmerkingen Agentschap Binnenlands Bestuur budgetwijziging 2019/02: Kennisneming

11. Financiën - Retributiereglement op het parkeren in de blauwe zone 2020-2025: Aanpassing

12. Financiën - Budget 2020 kerkfabriek Sint-Ludwina: Akteneming

13. Financiën - Budget 2020 kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw: Akteneming

14. Financiën - Budget 2020 kerkfabriek Sint-Martinus: Akteneming

15. Politie - Gemeentelijk politiereglement: Aanpassing

16. Politie - Bijkomend sanctionerend ambtenaar in het kader van de reglementering omtrent de gemeentelijke administratieve sancties: Aanstelling

17. Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht “Aankoop brandstof voor voertuigen 2020-2021” en wijze van gunning: Vaststelling

18. Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht "Aankoop bedrijfsvoertuigen technische dienst" en wijze van gunning: Vaststelling

19. Natuur - Ondertekening Bomencharter: Akkoord

20. Organisatie – Klachtenanalyse 2019: Kennisneming

21. Actualisatie van de samenwerkingsovereenkomst EVA vzw Krankhoeve - gemeente Bonheiden: Goedkeuring

22. Alternatieve kerstboomverbranding