Videoverslag Gemeenteraad 26 juni 2019

01. Gemeenteraad - Notulen vergadering 29/05/2019: Goedkeuring

02. Gemeenteraad - Huishoudelijk reglement: Wijziging

03. Financiën - Kantmelding intrekking gemeenteraadsbesluit 20/12/2017 houdende goedkeuring van de operationele overeenkomst in uitvoering van het reglement 'overname bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen': Kennisneming

04. Financiën - Jaarrekening 2018 AGBPB: Goedkeuring

05. Financiën - Jaarrekening dienstjaar 2018: Vaststelling

06. Financiën - Budgetwijziging 2019/01: Vaststelling

07. Financiën - Controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen: Vrijstelling van de voorgeschreven verplichtingen

08. Financiën - Deelnameprijs gemeentelijk seniorenfeest 2019: Vaststelling

09. Financiën - Voorwaarden waaronder de financieel directeur de voorafgaande kredieten wetmatigheidscontrole uitoefent: Bepaling

10. Organisatiebeheersing - Eindrapport thema-audit 'Gemeentelijke premies, subsidies en toelagen: Kennisneming

11. Organisatiebeheersing – Kader en project: Goedkeuring

12. Overheidsopdrachten - Begrip dagelijks bestuur: Vaststelling

13. Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht “Ramen lappen gebouwen 2019-2023” en wijze van gunning: Vaststelling

14. Mobiliteit - Samenwerkingsovereenkomst pilootproject Buck-e: Akkoord

15. Infrastructuur - Ontwerp wegenis Weynesbaan en Tinstraat: Goedkeuring

16. Patrimonium - Beheersovereenkomst gemeente - Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium Bonheiden: Goedkeuring

17. Patrimonium - Aankoopakte heemmuseum 't Smiske: Aanpassing

18. Wonen - Subsidiedossier 2020-2025 voor intergemeentelijke samenwerking 'Wonen langs Dijle en Nete': Goedkeuring

19. Communicatie - Gemeentelijk reglement openbaarheid van bestuur: Vaststelling

20. Vrije tijd - Invoeren European Disability Card: Standpuntbepaling

21. Onderwijs - Schoolreglement gemeentelijke onderwijsinstellingen (Gebo, Gekko): Vaststelling

22. Onderwijs - Arbeidsreglement gemeentelijke onderwijsinstellingen (Gebo, Gekko): Vaststelling

23. Onderwijs - Vakantiedagen gemeentelijke onderwijsinstellingen (Gebo, Gekko) schooljaar 2019-2020: Vaststelling

24. Onderwijs - Schoolorganisatie schooljaar 2019-2020 gemeentelijke kleuterschool (Gekko): Vaststelling

25. Onderwijs - Schoolorganisatie schooljaar 2019-2020 gemeentelijke lagere school (Gebo): Vaststelling

26. Onderwijs - Nascholingsplan 2019-2020 gemeentelijke kleuterschool (Gekko): Vaststelling

27. Onderwijs - Nascholingsplan 2019-2020 gemeentelijke lagere school (Gebo): Vaststelling

28. Vennootschappen - Gemeentelijke afgevaardigde in de algemene vergadering cvba Volkswoningen van Duffel: Vervanging

29. Gemeentelijk Extern Verzelfstandigd Agentschap Krankhoeve - Wijziging nominatieve aanduiding van de afgevaardigden van de BR-fractie in de algemene vergadering van EVA Krankhoeve: Kennisneming

30. Personeel - Aanvullende aanwervingsvoorwaarden algemeen directeur: Wijziging

31. Personeel - Selectieprocedure algemeen directeur: Opstart

32. Snelheidsbeperking van 25 km/uur op fietspaden binnen de bebouwde kom

33. Thermische scan grondgebied

34. Duurzaamheids-/renovatiecoach

35. Generatie Rookvrij

36. Verlaging minimumleeftijd jeugdraad

37. Kindvriendelijke toiletten

38. Uitbreiding Buck-e