Videoverslag Gemeenteraad 26 augustus 2020

01. Gemeenteraad - Notulen vergadering 24/06/2020: Goedkeuring

02. Mandatarissen - Verhindering burgemeester: Kennisneming

03. Organisatie - Opvolgingsrapportering 30/06/2020 conform art. 263 Decreet lokaal bestuur: Kennisneming

04. Patrimonium - Akte grondafstand Boslaan: Goedkeuring

05. Patrimonium - Akte grondafstand Vijverstein: Goedkeuring

06. Ruimtelijke ordening - Realisatie rooilijn Rijmenamseweg 158 - 158B: Goedkeuring

07. Ruimtelijke ordening - Realisatie rooilijn Kerselaarstraat 38: Goedkeuring

08. Ruimtelijke ordening - Realisatie bestemming openbaar domein Rattenbergstraat 1: Goedkeuring

09. Ruimtelijke ordening - Realisatie bestemming openbaar domein Heidestraat 4: Goedkeuring

10. Ruimtelijke ordening - Realisatie bestemming openbaar domein hoek Matadilaan en Oude Kasteellaan: Goedkeuring

11. Ruimtelijke ordening - Realisatie en inrichting openbaar domein Olmenlaan: Goedkeuring

12. Ruimtelijke ordening - Realisatie en inrichting openbaar domein binnengebied Brugstraat - Hoogstraat: Goedkeuring

13. Ruimtelijke ordening - Masterplan 'Bonheiden-centrum' - Verbetering taalkundige fouten: Goedkeuring

14. Overheidsopdrachten - Samenwerkingsovereenkomst wegen- en rioleringswerken Muizensteenweg: Goedkeuring

15. Overheidsopdrachten - Samenwerkingsovereenkomst wegen-, riolering- en omgevingswerken sociaal woningbouwproject "Hogenopstal fase 3": Goedkeuring

16. Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht "Aankoop veegmachine" en wijze van gunning: Vaststelling

17. Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht "Beveiliging oversteekplaats voor fietsers" en wijze van gunning: Vaststelling

18. Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht "Verbindingsriolering Weynesbaan" en wijze van gunning: Vaststelling

19. Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht "Heraanleg technische dienst - Gestelhoflei" en wijze van gunning: Vaststelling

20. Jeugd - Voorafname voor jeugdbewegingen uit noodfonds vrije tijd: Kennisneming

21. Onderwijs - Nascholingsplan GEKKO: Vaststelling

22. Onderwijs - Nascholingsplan GEBO: Vaststelling

23. Onderwijs - Personeelsformatie schooljaar 2020-2021 GEKKO: Vaststelling

24. Onderwijs - Personeelsformatie schooljaar 2020-2021 GEBO: Vaststelling

25. Onderwijs - Vakantiedagen gemeentelijke kleuterschool GEKKO en gemeentelijke lagere school GEBO schooljaar 2020-2021: Vaststelling

26. Personeel - Raamovereenkomst met IGEMO ter ondersteuningen van de diensten RO en milieu: Goedkeuring

27. Personeel - Implementatie sectoraal akkoord publieke sector: Kennisneming

28. Intergemeentelijke samenwerking - Minimumvoorwaarden voor de concessie ter controle van de naleving van het parkeren in de blauwe zone: Vaststelling

29. Opmaak gemeentelijk masterplan toegankelijkheid openbaar domein

30. Samenaankoop mezenkasten

31. Voorstel aanpassing huishoudelijk reglement (mondelinge vragen...)