20201125 Videoverslag Gemeenteraad 25 november 2020

01. Gemeenteraad - Notulen vergadering 10/11/2020: Goedkeuring

02. Financiën - Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2019 AGBPB en kwijting bestuurders:
Kennisneming

03. Sport - Toelage aankoop tractor: Toekenning

04. Vrije tijd - Verdeling Vlaams noodfonds: Goedkeuring

05. Patrimonium - Akte grondafstand Kraaivenstraat: Goedkeuring

06. Patrimonium - Kasteeldomein Zellaer: Erfpachtovereenkomst: Goedkeuring

07. Stedenbouw en ruimtelijke ordening - Addendum Brownfieldconvenant 176. Rijmenam
Meurop 2020: Goedkeuring

08. Leefmilieu - Verlenging samenwerking IVAREM: Goedkeuring

09. EVA Berentrode - Wijziging afgevaardigde in de organen van EVA Berentrode:
Kennisneming en afvaardiging

10. EVA Krankhoeve - Agendapunten algemene vergadering 08/12/2020: Standpuntbepaling

11. Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten buitengewone algemene vergadering
van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK van 08/12/2020: Standpuntbepaling

12. Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten buitengewone algemene vergadering
van de dienstverlenende vereniging TMVS/CREAT van 08/12/2020: Standpuntbepaling

13. Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten algemene vergadering van de
dienstverlenende vereniging CIPAL van 10/12/2020: Standpuntbepaling

14. Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging IGEMO op 11/12/2020: Standpuntbepaling

15. Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging PONTES op 17/12/2020: Standpuntbepaling

16. Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten buitengewone algemene vergadering
van de opdrachthoudende vereniging PIDPA op 18/12/2020: Standpuntbepaling

17. Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten buitengewone algemene vergadering
van de opdrachthoudende vereniging IVAREM op 18/12/2020: Standpuntbepaling

18. Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten bijzondere algemene vergadering van
de opdrachthoudende vereniging IVAREM op 18/12/2020: Standpuntbepaling

19. Mobiel recyclagepark, duurzaam en toegankelijk voor iedereen

20. Deelname aan project Mezenkasten provincie Antwerpen

21. Voorstel charter werftransport voor een veilige schoolomgeving

22. Voorstellen om de rioleringsgraad te verhogen