20210825 Videoverslag Gemeenteraad 25 augustus 2021

Openbaar
01. Gemeenteraad - Notulen vergadering 30/06/2021: Goedkeuring (00.00.00 - 00.00.30)
02. Organisatie - Actie #2820geeft ter ondersteuning van de slachtoffers van de
overstromingen: Goedkeuring (00.00.31 - 00.10.50)
03. Organisatie - Opvolgingsrapportering 30/06/2021 conform art. 263 Decreet lokaal
bestuur: Kennisneming (00.10.51 - 00.18.55)
04. Mandatarissen - Verhindering burgemeester: Kennisneming (00.18.56 - 00.19.10)
05. Sociaal beleid - Addendum samenwerkingsovereenkomst Agentschap Zorg en
Gezondheid i.v.m. contact- en bronopsporing COVID-19-pandemie: Goedkeuring (00.19.11 - 00.19.32)
06. Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht "Asfalteringswerken
dienstjaar 2021" en wijze van gunning: Vaststelling (00.19.33 - 00.24.07)
07. Patrimonium - Akte grondafstand Pruimelaarstraat: Goedkeuring (00.24.08 - 00.24.42)
08. Patrimonium - Akte grondafstand Rattenbergstraat: Goedkeuring (00.24.08 - 00.24.42)
09. Patrimonium - Verkoop grond Weynesbaan: Goedkeuring (00.24.43 - 00.24.59)
10. Sport - Toelage aan TC Kromveld voor aanleg padelveld: Goedkeuring (00.25.00 - 00.25.28)
11. Politie - Zichtbaar gebruik mobiele camera’s door andere lokale politiediensten:
Principiële toestemming (00.25.28 -00.25.52)
12. Personeel - Rechtspositieregeling ivm referentieperiode: Aanpassing (00.25.53 -
13. Personeel - Arbeidsreglement ivm referentieperiode: Aanpassing - 00.26.32)
14. Personeel - Arbeidsreglement ivm telewerk: Aanpassing ((00.26.33 - 00.26.56)
15. Punt Groen: Onument (00.26.57 - 00.38.32)
16. Punt N-VA: Aanpassing meerjarenplan (00.38.33 - 00.55.17)
17. Punt N-VA: Bijkomend onderzoek (00.55.18 - 01.04.13)
18. Punt N-VA: Olympiër (01.04.14 - 01.20.27)

Variavragen:

Variavraag Groen: Foodsavers (00.00.00 - 00.00.50)
Variavraag Groen: JOC Dirksen ( 00.00.51 - 00.01.52)
Variavraag N-VA: Weesfiets (00.01.53 - 00.03.35)
Variavraag Groen: Mobiliteit/overhangend groen (00.03.36 - 00.12.59)
Variavraag N-VA: Rijmrock (00.13.00 - 00.24.15)
Variavraag Groen: Ontharding riolering (00.24.16 - 00.27.26)
Variavraag N-VA: Overhangend groen fietspaden (00.27.27 - 00.30.47)
Variavraag Groen: Hemelwaterplan (00.30.48 - 00.39.39)
Variavraag N-VA: Reinigen rioolputten (00.39.40 - 00.41.32)
Variavraag Groen: Klimaatpact en werkgroep (00.41.33 - 00.45.50)
Variavraag N-VA: Splinter (00.45.51 - 00.52.57)
Variavraag Groen: Invulling kerkgebouwen (00.52.58 - 00.58.32)