Videoverslag Gemeenteraad 24 november 2021

Openbaar

Videoverslag deel 1

01. Gemeenteraad - Notulen vergadering 17/11/2021: Goedkeuring (00.00.00-00.00.49)
02. Mandatarissen - Verhindering burgemeester: Kennisneming (00.00.50-00.01.00)
03. Mandatarissen - Herinvulling opengevallen derde schepenmandaat: Goedkeuring en
installatie derde schepen: Eedaflegging (00.01.01-...)
04. Mandatarissen - Herinvulling opengevallen vierde schepenmandaat: Goedkeuring en
installatie vierde schepen: Eedaflegging (...-00.09.49)
05. Financiën - Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2020 AGBPB en kwijting bestuurders:
Kennisneming (00.09.50-00.10.16)
06. Financiën - Goedkeuring gouverneur rekening 2020: Kennisneming (00.10.17-00.10.34)
07. Financiën - Budgetwijziging 2021 kerkfabriek Sint-Martinus: Goedkeuring (00.10.35-00.10.55)
08. Openbaar domein/Omgeving - Gedeeltelijke wijziging en opheffing gemeentelijk 
rooilijnplan Schoolstraat en Olmenlaan in het kader van het omgevingsproject
OMV_2020151010 'Sociaal woonproject Olmenlaan' (2020/354): Goedkeuring (00.10.56-00.13.05)
09. Openbaar domein/Omgeving - Zaak van de wegen - Aanleg, wijziging, verplaatsing en
opheffing van gemeentewegen in het kader van het omgevingsproject 
OMV_2020151010 'Sociaal woonproject Olmenlaan' (2020/354): Goedkeuring (00.13.06-00.14.34)

Videoverslag deel 2

10. Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht “Vervangen PC's
gemeentelijke diensten” en wijze van gunning: Vaststelling (00.00.00-00.00.10)
11. Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht "Dakwerken OnzeLieve-Vrouwekerk Bonheiden - Lot 1 - koor/kerkschip/dwarsbeuken": Vaststelling (00.00.11- ...)
12. Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht "Dakwerken OnzeLieve-Vrouwekerk Bonheiden - Lot 2 - toren/zijbeuken/sacristie/doopkapel": Vaststelling (... -00.01.06)
13. Onderwijs - Evaluatiereglement gesubsidieerd personeel: Goedkeuring (00.01.07-00.01.10)
14. Gemeentelijk Extern Verzelfstandigd Agentschap in privaatrechterlijke vorm vzw
Berentrode - Agendapunten algemene vergadering 06/12/2021: Goedkeuring (00.01.11-00.03.40)
15. Gemeentelijk Extern Verzelfstandigd Agentschap in privaatrechterlijke vorm vzw
Krankhoeve - Agendapunten algemene vergadering 07/12/2021: Goedkeuring (00.03.41-00.05.00)
16. Intergemeentelijke samenwerking - Afvaardiging in de organen van de dienstverlenende
vereniging IGEMO: Wijziging (00.05.01-00.14.23)
17. Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging IVAREM van 03/12/2021: Standpuntbepaling (00.14.24-00.17.22)
18. Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten buitengewone algemene vergadering
van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK van 10/12/2021: Standpuntbepaling (00.17.23-00.17.48)
19. Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten algemene vergadering van de
dienstverlenende vereniging IGEMO van 10/12/2021: Standpuntbepaling (00.17.49-00.22.40)
20. Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten buitengewone algemene vergadering
van de dienstverlenende vereniging FARYS van 14/12/2021: Standpuntbepaling (00.22.41-00.23.04)
21. Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten buitengewone algemene vergadering
van de opdrachthoudende vereniging PONTES op 16/12/2021: Standpuntbepaling (00.23.05-00.23.22)
22. Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten algemene vergadering van de
dienstverlenende vereniging CIPAL van 16/12/2021: Standpuntbepaling (00.23.23-00.23.40)
23. Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten buitengewone algemene vergadering
van de opdrachthoudende vereniging PIDPA op 17/12/2021: Standpuntbepaling (00.23.41-00.24.00)
24. Post naar de hemel (00.24.01-00.26.44)