20210224 Videoverslag Gemeenteraad 24 februari 2021

01. Gemeenteraad - Notulen vergadering 27/01/2021: Goedkeuring (00.16-00.40)

02. Financiën - Retributiereglement op de ter beschikkingstelling van allerhande materialen 2020-2025: Aanpassing (00.40 - 19.20)

03. Patrimonium - Akte grondafstand Kerselaarstraat: Goedkeuring (00.40 - 19.20)

04. Patrimonium - Overeenkomst m.b.t. aanpassingswerken en verhuring bovenverdieping pastorie Rijmenam: Goedkeuring (00.40 - 19.20)

05. Wonen - Afsprakenkader conformiteitsonderzoeken van woningen met het oog op inhuurname door sociaal verhuurkantoor: Goedkeuring (19.20 - 19.50)

06. Sport - Toelage Bonheiden TennisKlub en TC Kiksham aanleg padelveld(en): Toekenning (19.50 - 24.59)

07. Sport - Subsidiereglement investeringen gemeentelijke sportinfrastructuur: Tijdelijke aanpassing (24.59 - 27.48)

08. Onderwijs - Schoolreglement GEKKO en GEBO: Wijziging (27.48 - 28.10)

09. Mijn burgerprofiel (28.10 - 33.48)

10. Bonheiden radicaal digitaal (33.48 - 46.22)

11. Waterlekdetectie (46.22 - 57.05)

Varia:

 1. NVA: kerkhofmuur: 57.05 -59.50
 2. Groen: heraanplant kv bonheiden: 59.50 – 1.02.32
 3. NVA corona en de scholen: 1.02.32 -1.06.50
 4. Groen: fietspaden in de sneeuw: 1.06.50 – 1.14.50
 5. Nva: status werkgroep regiovorming: 1.14.50 -1.19.30
 6. Groen compensatie bomen: 1.19.30 – 1.26.35
 7. NVA: 1.26.35 -1.29.13
 8. Groen kelderbos: 1.29.13 – 1.38.45
 9. NVA: 1.38.45-1.41.45
 10. Groen vuilbakjes: 1.41.45 -1.43.33
 11. NVA Asbest: 1.43.35 – 1.47.57
 12. Groen wegdek D. semerpontlaan : 1.47.57 – 1.48.55
 13. Nva: opvang schoolvrije dag; 1.48.55- 1.52.08
 14. Groen Zellaer vervoer: 1.52.08 – 1.55.40
 15. NVA riolering boeimeerstraat 1.55.40 – 1.57.24
 16. Vaccinatiecentra: 1.57.24 – 2.07.20
 17. Groen vervoersplan: 2.07.20 – 2.1900
 18. NVA sloopvergunning Meurop: 2.19.00 – 2.22.03
 19. Groen leidraad participatie 2.22.03 – 2.26.35
 20. NVA sportkeet 2.26.35 – 2.28.00
 21. Groen hoge opstal: 2.28.00 – einde