Videoverslag Gemeenteraad 24 april 2019

01. Gemeenteraad - Notulen vergadering 27/03/2019: Goedkeuring

02. Gemeenteraad - Titel ere-gemeenteraadslid: Toekenning

 

03. Mandatarissen - Verhindering burgemeester: Akteneming

04. Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht "Leerlingenvervoer 2019 - 2020" en wijze van gunning: Vaststelling

05. Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht “Leveren en plaatsen van photovoltaïsche zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen via burgerparticipatie” en wijze van gunning: Vaststelling

06. AGBPB - Benoeming commissaris: Wijziging

07. VZW - Afvaardiging in de organen van VZW Dierenbescherming Mechelen

09. Gemeentelijke adviesraad - Afvaardiging niet-stemgerechtigd lid in het lokaal overleg kinderopvang (LOK): Aanduiding

 

08. Gemeentelijke adviesraad - Wijziging huishoudelijk reglement gemeentelijk lokaal overleg kinderopvang (LOK): Bekrachtiging

10. Intergemeentelijke samenwerking - Kantmelding intrekking gemeenteraadsbesluit 27/02/2019 houdende voordracht van een effectief lid van de raad van bestuur van PONTES: Kennisneming

11. Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten algemene jaarvergadering van de dienstverlenende vereniging TMVS op 11/06/2019: Standpuntbepaling

12. Personeel - Algemeen kader werving en selectie directeur gemeentelijk lager onderwijs: Vaststelling

13. Personeel - Gemeenschappelijk organogram: Wijziging

14. Personeel - Vergoeding jury selectieprocedures: Vaststelling

 

15. Aanvullend punt GROEN i.v.m. Bomenbeheerplan

 

16. Aanvullend punt GROEN i.v.m. GRAS

 

17. Aanvullend punt GROEN i.v.m. Speelruimte

 

18. Aanvullen punt N-VA i.v.m. gelijkstelling inschrijvingsgelden deeltijdskunstonderwijs

 

19. Aanvullen punt N-VA i.v.m. invoeren European Disability Card

 

Variaronde