Videoverslag Gemeenteraad 23 oktober 2019

01. Notulen vergadering 25/09/2019: Goedkeuring

02. Gemeenteraad - Installatie opvolger als gemeenteraadslid: Goedkeuring geloofsbrieven

en eedaflegging

03. Gemeenteraad - Rangorde gemeenteraadsleden: Vaststelling

04. Gemeenteraad - Wijziging nominatieve samenstelling gemeenteraadscommissies:

Kennisneming

05. Gemeenteraad - Huishoudelijk reglement gemeenteraad: Wijziging

06. Brandweer - Gemeentelijke dotatie 2020-2025 hulpverleningszone Rivierenland:

Vaststelling

07. Financiën - Borgstelling lening Kiksham vzw: Aanpassing

08. Financiën - Budgetwijziging 2019/02: Vaststelling

09. Jeugd - Subsidiereglement met betrekking tot het gebruik van vrijetijdscheques in de

gemeente Bonheiden: Wijziging

10. Stedenbouw en ruimtelijke ordening - Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke

ordening (GECORO): Nominatieve samenstelling

11. Stedenbouw en ruimtelijke ordening - Aanvraag Brownfieldconvenant 'herontwikkeling

Meuropsite': Goedkeuring

12. Stedenbouw en ruimtelijke ordening - Beslissing over de zaak van de wegen (tracé en

gratis grondafstand) in het kader van de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het

verkavelen van gronden Vijverstein 15: Standpuntbepaling

13. Patrimonium - Akte grondafstand Rattenbergstraat en Oude Keerbergsebaan:

Goedkeuring

14. Patrimonium - Akte grondafstand Duinenweg: Goedkeuring

15. Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht "Groenaanleg

Rijmenam fase 3 Lange Dreef - Brugstraat - Amerstraat" en wijze van gunning:

Vaststelling

16. Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht "Opmaak nieuw

mobiliteitsplan met participatietraject en opmaak circulatieplan centrum Bonheiden" en

wijze van gunning

17. Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht “Bib – collectieuitbreiding

tijdschriften 2020-2023” en wijze van gunning: Vaststelling

18. Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht “Opmaak, druk en

levering van het gemeentelijk informatieblad 2020-2021” en wijze van gunning:

Vaststelling

19. Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht “Huur en onderhoud

werkkledij 2020-2022” en wijze van gunning: Vaststelling

20. Personeel - Gemeenschappelijk organogram en personeelsformatie: Wijziging

21. Personeel - Wervingsreserve algemeen directeur: Vaststelling

22. Intergemeentelijke samenwerking - Thesauriebewijzenprogramma Zefier:

Garantieverklaring

23. Gezondheid - Generatie Rookvrij: Standpuntbepaling

24. Sociaal beleid - Samenwerkingsovereenkomst Welzijnskoepel Regio Rivierenland:

Goedkeuring en aanduiding afgevaardigden

25. Het verfraaien van de elektriciteits-nutskasten

26. Voorstel besteding 1.446.542 euro extra investeringsbudget Vlaamse regering

27. Bladkorven en openbare ruimte

28. Motie Sigmaplan gemeenteraad

29. Zone 30

30. Groene jeugdbewegingen

GR vragenronde