20201216 Videoverslag Gemeenteraad 16 december 2020

01. Gemeenteraad - Notulen vergadering 25/11/2020: Goedkeuring

02. Financiën - Goedkeuring gouverneur rekening 2019: Kennisneming (00.20 - 00.40)

03. Financiën - Aanpassing meerjarenplan 1 2020-2025/Deel gemeente: Vaststelling (00.40 - 01.05)

04. Financiën - Aanpassing meerjarenplan 1 2020-2025/Deel OCMW: Goedkeuring (01.05 - 39.08) 

05. Financiën - Aanpassing meerjarenplan 1 2020-2025 AGBPB: Goedkeuring (39.08 - 40.00)

06. Financiën - Reglement van leegstandsregister en leegstandsbelasting 2021-2025: Goedkeuring (40.00 - 43.43)

07. Financiën - Toelage aan vzw Krankhoeve en vzw Berentrode (coronafonds): Toekenning (43.43 - 52.25)

08. Politie - Gemeentelijke dotatie 2020 politiezone Bodukap: Aanpassing (52.25 - 56.55)

09. Politie - Gemeentelijke dotatie 2021 politiezone Bodukap: Stemming (56.55 - 57.44)

10. Begraafplaatsen - Gemeentelijk huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging: Wijziging (57.44 - 1.05.52)

11. Leefmilieu en mobiliteit - Subsidiereglement autodelen: Vaststelling (57.44 - 1.05.52)

12. Leefmilieu - Overeenkomst Energiesnoeiers Kringwinkel Zuiderkempen: Stopzetting (1.05.52 - 1.06.17)

13. Leefmilieu - Overeenkomst Energiesnoeiers Natuurpunt: Vaststelling (1.06.17 - 1.06.55)

14. Omgeving - Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst "Intergemeentelijke aanpak omgevingshandhaving": Goedkeuring (1.06.55 - 1.13.16)

15. Omgeving - Intergemeentelijke Omgevingshandhavingscel (IGOHC) begroting 2021: Goedkeuring (1.13.16 - 1.14.05)

16. Omgeving - Intergemeentelijke Omgevingshandhavingscel (IGOHC) Omgevingshandhavingsplan, Samenwerkingsprotocol en Actieplan 2021: Kennisneming en goedkeuring (1.14.05 - 1.14.25)

17. Patrimonium - Erfpachtovereenkomst Kasteeldomein Zellaer: Rechtzetting (1.14.25 - 1.15.00)

18. Patrimonium - Akte grondafstand Venlaan: Goedkeuring (1.15.00 - 1.17.50)

19. Sociaal beleid - Samenwerkingsovereenkomst Family Justice Center: Goedkeuring (1.17.50 - 1.18.10)

20. Personeel - Gemeenschappelijk organogram: Wijziging (1.18.10 - 1.19.30)

21. Regiovorming en standpunt gemeente Bonheiden (1.19.30 - 1.24.50)

Varia:

 1. NVA (0.00 – 02.55)
 2. Groen regio (02.55 – 3.11)
 3. Groen agenda gemeenteraad (03.11 – 16.01)
 4. NVA parkeerplaatsen (16.01 – 19.05)
 5. Groen stava corona troostplaats (19.05 – 19.50)
 6. NVA Astridlaan (19.50 – 21.30)
 7. Groen schoolstraat (21.30 – 28.45)
 8. NVA dijleweg (28.45 – 30.15)
 9. Groen snelheidsbeperking (30.15 – 33.30)
 10. Nva verkeerslichten (33.30 – 36.30)
 11. Groen STAVAZA Matadi (36.30 – 39.55)
 12. NVA (39.55 – 48.07)
 13. Groen mobiliteit (48.07 – 52.40)
 14. Effecten tax (52.40 – 54.35)
 15. Drones kerstperiode (54.36 – 1.02.30)
 16. Studenten rustplaats (1.02.30 – 1.08.40)
 17. Slotwoord burgemeester (1.08.40 – einde)