20201110 Videoverslag Gemeenteraad 10 november 2020

Achter elk punt staat de timing van het punt in de video.

01. Openbare gezondheid - Besluiten van de burgemeester ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Covid-19-virus: Bekrachtiging 04.12-04.12

02. Gemeenteraad - Notulen vergadering 30/09/2020: Goedkeuring 04.12-04.40

03. Financiën - Budgetwijziging 1 2020 kerkfabriek Sint-Ludwina: Akteneming 04.40-05.55

04. Financiën - Budgetwijziging 1 2020 kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw: Akteneming 04.40-05.55

05. Financiën - Budget 2021 kerkfabriek Sint-Ludwina: Akteneming 04.40-05.55

06. Financiën - Budget 2021 kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw: Akteneming 04.40-05.55

07. Financiën - Budget 2021 kerkfabriek Sint-Martinus: Akteneming 04.40-05.55

08. Financiën - Subsidiereglement voor aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen: Opheffing en vaststelling 05.55-06.20

09. Financiën - Besluit IVERLEK met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de toetreding voor de activiteit openbare verlichting en verlijden notariële akte: Kennisneming 06.20-07.05

10. Leefmilieu - Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Landschap Rivierenland Trage Wegen: Goedkeuring 07.05-14.20

11. Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht "Wegherstelling Kruisstraat met aanduiding van fietssuggestiestroken" en wijze van gunning: Vaststelling 14.20-28.28

12. Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht “Opmaak en drukken gemeentelijk drukwerk 2021-2022" en wijze van gunning: Vaststelling 28.28-33.39

13. Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht “Bibliotheek – Collectie-uitbreiding jeugd 2021-2023" en wijze van gunning: Vaststelling 33.39-34.45

14. Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht “Bibliotheek – Collectie-uitbreiding volwassenen 2021-2023" en wijze van gunning: Vaststelling 34.45-37.00

15. Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht “Bibliotheek – Collectie-uitbreiding DVD’s 2021-2023" en wijze van gunning: Vaststelling 34.45-37.00

16. Bibliotheek - Statuten bibliotheekraad: Goedkeuring 37.00-37.33

17. Gemeentelijk Extern Verzelfstandigd Agentschap in privaatrechterlijke vorm vzw Berentrode – Agendapunten algemene vergadering 07/12/2020: Goedkeuring 37.33-38.00

18. Potentieel bomenaanplant 38.00-49.20

19. Gemeentelijke Adoptie en Restauratie Moors Eclectisch bakhuisje 49.20-1.03.18

20. Nauwere samenwerking tussen G.C.’T Blikveld en G.C. Den Bussel 1.03.18-1.16.19

21. Herinnering Corona 1.16.19-1.23.45

Varia:

 1. Pano reportage riolering: 1.23.45 – 2.00.28
 2. NVA telefonische bereikbaarheid diensten: 2.00.28 – 2.07.55
 3. NVA verdeling coronafonds: 2.07.55 – 2.12.27
 4. NVA Schorsing bijdrage concessie blikveld: 2.12.27 – 2.27.03
 5. NVA Stortplaats riolering mispeldonk: 2.27.03 – 2.44.20
 6. Groen Masterplan centrum Bonheiden: 2.44.20 – 2.47.10
 7. Groen Woning Sint Maartensberg 3 verpacht: 2.47.10- 2.49.20
 8. Groen Extra initiatieven gemeente: 2.49.20 – 2.55.00
 9. Groen Extra fietsborden: 2.55.00 – 2.57.45
 10. Groen bermbeheersplan: 2.57.45 – 3.06.38
 11. Groen STAVAZA hondenweide: 3.06.38 – 3.07.56
 12. Groen Nota regiovorming: 3.07.56 – 3.13.13
 13. NVA Mobiliteit guldensporenlaan: 3.13.13 – 3.19.40
 14. Groen Aanwezigheid CBS in het gemeentehuis: 3.19.40 – 3.27.00