Verwijder lokvallen Aziatische hoornaar vanaf 10 juni

De Aziatische hoornaar is een invasieve wespensoort die sinds 2017 in Vlaanderen voorkomt. De soort voedt zich met inheemse bestuivers en vormt zo mogelijk een bedreiging voor ons ecosysteem. Ze valt honingbijen en andere inheemse insecten aan, die onze bloemen en planten bestuiven.

We weten nog niet in welke mate de Aziatische hoornaar een impact heeft op onze biodiversiteit en op de bestuiving van (landbouw)gewassen. We willen echter het zekere voor het onzekere nemen en raden daarom aan om melding te blijven maken van deze soort en nesten te verwijderen. Zo kunnen we de exponentiële groei (voorlopig) afremmen.

Momenteel wordt de Aziatische hoornaar hoofdzakelijk bestreden met het zeer giftige en algemeen werkend middel Permas D. De provincie Antwerpen doet onderzoek naar alternatieve, meer ecologische beheermethodes die een lagere impact hebben op de biodiversiteit en vraagt daarom aan steden en gemeenten om hun burgers op te roepen om de lokvallen te verwijderen vanaf 10 juni.

Men verwacht dat vanaf deze datum de koninginnen binnenblijven in hun primaire nesten. Vanaf het moment dat er werksters geboren worden, blijft de koningin in het nest. Zo zou men met de lokvallen alleen nog werksters en andere insecten vangen. Het vangen van werksters heeft geen effect op de populatie van de Aziatische hoornaar en heeft daardoor geen zin.

Nu kan je starten met het opsporen van nesten via de wiekpotmethode. Wiekpotten laten de hoornaars in leven. Bezoek een Aziatische hoornaar de wiekpot? Dan is er een nest in de buurt want hoornaars zoeken hun voedsel binnen de 2000 meter rond hun nest.

Wat moet je doen als je een nest ontdekt?

Stap 1: Meld het nest via de website van Vespa-Watch. Vespa-Watch is het Vlaams meldpunt voor nesten van de Aziatische hoornaar. Zend een foto in waarop het nest en/of de wesp goed zichtbaar is.

Stap 2: Een vrijwilliger van Vespa-Watch controleert je melding en kijkt of het om een melding van de Aziatische hoornaar gaat.

Stap 3: Je ontvangt een bericht van Vespa-Watch over je melding. In geval van bevestiging van de soort, is het aangeraden om het nest te laten verwijderen. Op de website van Vespa-Watch vind je een lijst met bestrijders en hun maximale werkhoogte.

Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met de provincie voor specifieke vragen over de Aziatische hoornaar via aziatischehoornaar@provincieantwerpen.be.

maandag 10 juni 2024 10.32 u.