Belasting op het vervoer van personenen met een politievoertuig

De gemeente vestigt een belasting op het vervoer van personen met een politievoertuig naar huis, naar een verpleeginstelling, naar het politiekantoor of naar een andere eindbestemming wegens :

  • openbare dronkenschap...
  • het veroorzaken van overlast
  • bestuurlijke aanhouding

Kostprijs

€ 100

Meer info

Het reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 18/12/2019 en bekendmaking op 23/12/2019 op de website.