Verplaatsing school-conservatorium

Het gemeentebestuur biedt de mogelijkheid aan om een veilige verplaatsing te maken van de school tot aan het conservatorium. Vanuit De Wiebelboom zal er op maandag en donderdag 1 rij vertrekken om 16.15 uur. 

Uw kind wordt op school afgehaald rond 15.50 uur. Hij/zij krijgt koek en drank aangeboden in de Wiebelboom, om nadien onder toezicht naar de notenleer te stappen. Let op: aangekomen in Kunstencentrum ’t Kranske is er geen toezicht geregeld. Kinderen krijgen wel de kans om vrij hun huiswerk te maken in een ruimte die hiervoor ter beschikking zal gesteld worden.

Voorwaarden

Om van de buitenschoolse kinderopvang gebruik te kunnen maken, moet u éénmalig uw kind registreren. De registratie gebeurt via het registratieformulier (familiale gegevens, gegevens van de school, medische gegevens) en de schriftelijke overeenkomst. Klevertjes van de mutualiteit en een attest van samenstelling van het gezin maken het dossier volledig. Al de nodige formulieren alsook het huishoudelijk reglement kan men hieronder downloaden of afhalen op de dienst kinderopvang in de Schoolstraat 5.

Om de administratie te regelen, vragen we om een afspraak te maken met de dienst kinderopvang op 015 50 28 12. Het huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst worden toegelicht en u krijgt een rondleiding in de Wiebelboom.

Kostprijs

De prijs van de opvang in de Wiebelboom bedraagt 1 euro per begonnen half uur. Dit betekent dat als uw kind 2x/week mee stapt, de rekening per week € 2 zal bedragen. Op het einde van de maand wordt er een factuur toegestuurd.

Bij ziekte vragen we om ons zo spoedig mogelijk te verwittigen en een doktersbriefje binnen te brengen/te mailen.

Afwezigheid brengt boetes met zich mee dus verwittig tijdig !

Meer informatie vindt u terug in de schriftelijke overeenkomst.