Als niet-Belg deelnemen aan de verkiezingen

In 2018 worden gemeentelijke verkiezingen gehouden. Een belangrijke groep kiezers zijn de niet-Belgen. Voor lokale verkiezingen hebben zij ook stemrecht, tenminste als zij zich als kiezer registreren. Dat kan tot 31 juli 2018.

Niet-Belgen die zich in het verleden als kiezer geregistreerd hebben voor de lokale verkiezingen en nog steeds aan de voorwaarden voldoen, hoeven zich niet opnieuw te registreren.

Wie zich nog niet geregistreerd heeft en aan de verkiezingen wil deelnemen, moet dat doen voor 31 juli 2018. Men kan daarvoor gebruikmaken van de aanvraagformulieren die je hier onderaan terug vind en aan het onthaal in het gemeentehuis. Gelieve deze formulieren recto verso af te drukken.

De ingevulde formulieren kunnen persoonlijk of met volmacht (met kopie eID) binnengebracht worden tegen ontvangstbewijs bij de cel bevolking in het gemeentehuis.

Klik hier voor uitleg over de verkiezingen in een andere taal.