Verkeersveiligheid

Je kan bij de politie terecht voor informatie over (de wetgeving inzake) het verkeer en de verkeersveiligheid.

Tijdelijke verkeersregelingen - zoals het afsluiten van een straat omwille van een wijkfeest - vraag je aan met een brief aan het college van burgemeester en schepenen.