Oudercomité Sinte-Mariaschool

De ouderraad bestaat uit een groep geëngageerde ouders die samen de betrokkenheid met onze school voor alle ouders wil verhogen.We willen samen met de school, de directie, de leerkrachten, onze school verder uitbouwen tot een leefgemeenschap waar iedereen en vooral onze kinderen zich goed voelen, “thuis” voelen, geborgenheid vinden, waar ieder kind ontplooiingskansen krijgt.

Voorzitter

Miranda Rombouts

Adres
Notelaarstraat 27
2820 Bonheiden