Verbod op verzamelingen en overdragen van pluimvee.

Het Voedselagentschap heeft op 29 juni tijdelijke maatregelen genomen om de verspreiding van de ziekte van Newcastle een halt toe te roepen. Hierdoor gelden er vanaf maandag 2 juli specifieke maatregelen.

Vanaf maandag 2 juli geldt er:

 • een verbod op het overdragen (verkoop, afstaan, uitwisselen, …) van kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven), fazanten, patrijzen en loopvogels door en naar hobbyhouders;
 • een verbod om met deze vogelsoorten deel te nemen aan verzamelingen (markten, tentoonstellingen, beurzen, prijskampen, …).

De maatregelen gelden gedurende 30 dagen, dus tot en met 31 juli 2018. Zij kunnen indien er geen vooruitgang geboekt wordt bij de bestrijding van de ziekte van Newcastle nadien eventueel verlengd worden. Anderzijds is het ook steeds mogelijk dat de maatregelen reeds in de loop van juli (gedeeltelijk) opgeheven worden, indien de toestand merkelijk verbetert. U zal hierover telkens geïnformeerd worden.

Verduidelijking

 • De term “hobbyhouder” slaat op elke niet-professionele houder van één of meer stuks pluimvee (zie de lijst in het volgende punt). Het gaat dus zowel om personen, die bijv. maar één of twee legkippen hebben voor het verwerken van hun groenafval, als houders van bijv. sierpluimvee die dikwijls honderden stuks pluimvee van diverse soorten en rassen bezitten.

 • De verbodsbepalingen gelden enkel voor alle rassen kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven), fazanten, patrijzen en loopvogels (o.a. struisvogel, emoe, nandoe, casuaris, rhea, …). Ze zijn niet van toepassing op alle andere in gevangenschap gehouden vogels (bijv. wedstrijdduiven, zang- en siervogels, papegaaien, parkieten, …)

 • Het verbod om vogels van de vermelde soorten over te dragen, geldt voor alle bewegingen van, door en naar hobbyhouders, nl.

  • overdracht van dieren door professionele verkopers (handelaars, winkels, verkooppunten, thuisverkoop van op een pluimveebedrijf, enz.) naar hobbyhouders;

  • verkoop, uitwisselen, afstaan, enz. van dieren tussen hobbyhouders;

  • aankoop of overname van dieren van hobbyhouders door professionele verkopers.

 • Het verbod om met pluimvee deel te nemen aan verzamelingen geldt zowel voor hobbyhouders, als voor professionele handelaars. In de praktijk betekent dit dat er geen enkel stuk pluimvee aanwezig mag zijn op de wekelijkse openbare markten of op andere, eerder occasionele evenementen als beurzen, prijskampen, tentoonstellingen, etc. die her en der georganiseerd worden.

maandag 2 juli 2018 16.21 u.