Verbod op onttrekken water Vrouwvliet wegens droogte

Vanaf 19 juli geldt er een captatieverbod voor een heel aantal waterlopen in de provincie Antwerpen, waaronder de Vrouwvliet in Bonheiden.

Concreet betekent dit dat er geen water mag opgepompt worden om velden en tuinen te besproeien. Ook vijvers mogen niet in verbinding staan met de waterloop.

Dit verbod geldt niet voor het beperkt capteren van drinkwater voor vee dat buiten staat, of aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen.

Het capteren van water uit de kanalen blijft toegelaten, maar enkel op geselecteerde punten (zie www.vlaamsewaterweg.be/watercaptaties).

Als gevolg van de droogte van 2018 heeft het grondwater zich onvoldoende kunnen herstellen. Door de afwezigheid van neerslag dreigen verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen droog te vallen. Daarom heeft de Antwerpse gouverneur op advies van de Droogtecommissie beslist om een captatieverbod in te stellen.

Wees spaarzaam met water

Verder doen we een warme oproep om zeer zuinig om te gaan met water. Er wordt immers opnieuw erg droog en warm voorspeld voor de komende dagen.

Meer informatie vind je op de website van de provincie:

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/dienst-integraal-waterbeleid/beleidsondersteuning/captatieverbod.html

vrijdag 19 juli 2019 10 u.