Veilig genieten van onze mooie natuur

We zetten graag sterk in op participatie. Tijdens deze coronacrisis werd het participatieplatform 2820vraagt.be benut om te luisteren naar alle ideeën en initiatieven die het welzijn van onze inwoners kunnen bevorderen. Eén van de suggesties had te maken met veilig wandelen en fietsen.

Omdat deze vrijetijdsactiviteiten momenteel alleen in de eigen omgeving zijn toegelaten, is er op piekmomenten soms drukte op wandelpaden én langsheen de Dijledijk. Deze drukte wordt als storend ervaren tijdens een activiteit die net ontspannend zou moeten zijn. Vooral het elkaar veilig kruisen is een knelpunt.

In het belang van je eigen veiligheid én van die van anderen willen we graag iedereen sensibiliseren om volgende afspraken te respecteren:

  • Stap/rij op de dijken en smallere wandelpaden achter elkaar i.p.v. naast elkaar. Zo is er voldoende afstand bij het eventueel kruisen van een tegenligger.
  • Respecteer steeds anderhalve meter afstand met de persoon voor of achter jou.
  • Indien het kan, probeer drukke wandel- en fietstijdstippen - vooral in het weekend tussen 13 en 17 u. - te vermijden. Ook in de vroege ochtend én 's avonds is de natuur de moeite waard! Geniet zeker ook op weekdagen!

Als iedereen deze afspraken respecteert, kunnen we samen op een veilige manier van onze mooie natuur genieten!

vrijdag 8 mei 2020 9 u.