Vanaf 1 juli werken aan waterleiding Rijmenamseweg

Tussen 1 juli en 31 augustus werkt Pidpa aan de waterleiding op de Rijmenamseweg, met mogelijke verkeershinder als gevolg.

Pidpa start deze week met de vernieuwing van de waterleiding op de Rijmenamseweg, op het vak tussen de Korte Dreef en de Lange Dreef, aan de zijde van de pare huisnummers. 

Deze werken kunnen een kleine twee maand duren en zullen naar alle waarschijnlijkheid verkeershinder veroorzaken.

maandag 29 juni 2020 10.30 u.