Vakantietoezicht op de woning

Bij langdurige afwezigheid wegens b.v. vakantie, maar ook bij hospitalisatie e.d. volstaat een eenvoudige schriftelijke aanvraag op een specifiek formulier om politietoezicht aan te vragen. De politie zal dan, als haar andere taken dat toelaten, geregeld je woning controleren.

Dien je aanvraag in via het e-loketformulier 'Vakantietoezicht'.

Meer info

Tips voor vakantiegangers

Enkele tips kunnen alvast helpen bij het voorkomen van inbraken:

  • Sluit alle vensters af en doe alle deuren op slot. Denk eraan dat de achterkant van de woning kwetsbaarder is dan de voorkant.
  • Voorkom een onbewoonde aanblik van de woning. (gesloten gordijnen, overvolle brievenbus, ongemaaide gazon, enz...) Dit kan verholpen worden door het inschakelen van buren, vrienden, familie.
  • Berg ladders en ander gereedschap¬†slotvast op.
  • Verwittig uw leveranciers dat u bepaalde tijd niets nodig hebt.
  • Huur een kluis bij een bank en berg daarin uw geld, waardevolle voorwerpen en eventueel de autosleutels op.
  • Vul op een registreerkaart het type en nummer in van de waardevolle voorwerpen in de woning.