Vacature Omgevingsambtenaar/ stedenbouwkundig ambtenaar

Het gemeentebestuur zoekt een nieuwe collega. Je kan je kanditaat stellen t.e.m. 25 mei.

Bonheiden is een rustige woongemeente in een groene omgeving dicht bij Mechelen. Ze is ook levendig, veelzijdig en biedt een ruime waaier aan cultuur- en sportactiviteiten. Bij ons bestuur vind je wellicht dé job om je talenten en ambities waar te maken. Wij zoeken een m/v:

Omgevingsambtenaar / stedenbouwkundig ambtenaar (A1a-A3a)

Voltijds (38/38), in statutair verband, onmiddellijke indiensttreding met aanleg van een wervingsreserve van 3 jaar.

Schriftelijk gedeelte op 14 juni, mondeling gedeelte op 21 juni.

Je ondersteunt het afdelingshoofd grondgebiedzaken en staat in voor de algemene leiding en het beheer van de dienst ruimtelijke ordening. Ook verricht je beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend werk en ben je verantwoordelijk voor de organisatie, de werkplanning, de coördinatie, de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden en de resultaten van de dienst.

Het bruto maandloon bedraagt bij aanvang minimum € 3.046,98. excl. haard- of standplaatsvergoeding en maaltijdcheques. Relevante beroepservaring uit de privésector en/of als zelfstandige kan onbeperkt worden overgenomen.

Het examenprogramma, de uitgebreide functiebeschrijving en de aanvullende aanwervingsvoorwaarden, men moet o.a. beschikken over een functierelevant masterdiploma (stedenbouw, ruimtelijke ordening, ruimtelijke planning) of daaraan gelijkgesteld en over minstens 2 jaar relevante beroepservaring in ruimtelijke ordening, vind je hier of bij de personeelsdienst: tel. 015 50 28 08 of personeelsdienst@bonheiden.be.

Wij bieden

Een aangename werkomgeving, een boeiende functie met grote werkzekerheid bij een openbaar bestuur, gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, gratis abonnement woon-werkverkeer, fietsvergoeding, 31 vakantiedagen. Tal van personeelsactiviteiten: sportnamiddag, personeelsuitstap, personeelsfeest, …

Heb je interesse?

Solliciteer via www.bonheiden.be/vacaturesRO of per brief naar het college van burgemeester en schepenen, Jacques Morrensplein 10 te 2820 Bonheiden. De einddatum voor het indienen van je kandidatuur is vastgesteld op 25 mei 2018.

Voeg volgende documenten bij je sollicitatiebrief: je curriculum vitae, een kopie van je masterdiploma, uittreksel uit het strafregister.

donderdag 26 april 2018 10.19 u.