Tweede fase van het lichtplan van start

In de week van 8 april wordt de tweede fase van het lichtplan uitgerold. In deze fase wordt het brandregime van de straten boven de Putsesteenweg aangepast.

Waarom doen we dit?

Bonheiden wil haar steentje bijdragen aan de verbetering van ons klimaat. Daarom maakte het gemeentebestuur in 2018 een klimaatactieplan op in samenspraak met burgers en specialisten. In dat klimaatactieplan staan verschillende actiepunten om onze CO2-uitstoot met 40% te beperken tegen 2030 over de ganse gemeente.

Openbare verlichting is de grootste energieverbruiker waar we als gemeente rechtstreeks vat op hebben. Een van de belangrijkste acties in het klimaatactieplan van Bonheiden is dan ook het lichtplan.

Wat is het lichtplan?

Het lichtplan bestaat uit twee grote onderdelen. Het eerste luik is de overschakeling op ledverlichting. De gemeente zal de komende 10 jaar alle openbare verlichting vervangen door ledlampen. Het tweede luik is het brandregime, waarbij we bekijken waar het licht kan gedimd of gedoofd worden om zo een maximale milieuwinst te boeken zonder in te boeten aan veiligheid.

Wat gaat er juist gebeuren?

Binnenkort start de tweede fase van het lichtplan, waarbij het brandregime van de straten boven de Putsesteenweg wordt aangepast.

Tijdens weeknachten wordt de openbare verlichting gedoofd tussen 23.30 en 5.30 u. Op vrijdag- en zaterdagnacht blijft de openbare verlichting in de meeste straten branden zoals nu. Ook aan kruispunten blijft er telkens één lamp branden. In de fietsstraten wordt het licht op termijn gedimd, niet gedoofd. Het dimmen van de lampen is pas mogelijk na plaatsing van ledverlichting. In afwachting blijven de lampen daar beurtelings branden.

De implementatie gebeurt door Fluvius. Bewoners uit de buurt kregen al een brief in de bus. 

dinsdag 9 april 2019 9.12 u.