Traject meerjarenplanning

Tegen eind 2019 moet de meerjarenplanning van 2020-2026 op tafel liggen. Om een doordacht en kwalitatief plan te maken wordt een heel traject afgelegd. 

De coalitie BR30 - CD&V - Open VLD heeft de speerpunten vastgelegd waar ze de komende 6 jaar rond wil werken. Deze speerpunten zullen dienen als kapstokken om beleidsvoorstellen voor de meerjarenplanning aan af te toetsen.

Het bestuur gaf de inwoners de kans om ook ideeën aan te brengen. Elke inwoner met een suggestie om Bonheiden nóg beter te maken, kon die tot 20 maart indienen.

Deze suggesties werden samen met ideeën van het bestuur en de administratie verzameld en per thema gegroepeerd. Tijdens deze thematische besprekingen worden de ideeën tegen elkaar afgewogen. Daarna wordt het financiële plaatje uitgewerkt. 

Normaal gezien staat in december 2019 de goedkeuring van de meerjarenplanning op de agenda van de gemeenteraad.