Toelagereglement leerlingen deeltijds kunstonderwijs

Het toelagereglement voor de leerlingen van het deeltijds kunstonderwijs werd door de gemeenteraad in zitting van 24 april 2019 goedgekeurd.