Toelagereglement in relatie tot Diftar

In bepaalde sociale situaties kan je genieten van een korting op de huisvuilbelasting.

De toelage bedraagt € 25

Voor wie

 1. gezinnen met verhoogde productie van medisch afval (zoals voor incontintie patiënten, nierdialysepatienen, stomapatiënten)
 2. erkende opvanggezinnen onthaalouders

Voorwaarden

De toelage wordt toegekend onder volgende voorwaarden:

  • Inwoner zijn op 1 januari van het betrokken belastingjaar.
  • Behoren tot minimaal één van de categorieën van artikel 2 op 1 januari van het betrokken belastingjaar.
  • Na voorlegging van het attest (ziekenfonds, Vlaams Agentschap of arts) bij het gemeentebestuur.
  • Personen die verblijven in een instelling, rust- of verzorgingstehuis of deel uitmaken van een woon-leef gemeenschap komen niet in aanmerking voor deze toelage.
  • Bewijs afgeleverd door Kind en Gezin of door het OCMW voor onthaalouders of erkende opvanggezinnen.