Toegang tot bestuursdocumenten

De meeste bestuursdocumenten zijn openbaar en je kan ze als inwoner dan ook inkijken. Dat geldt onder meer voor de beslissingen van de gemeenteraad en van het college, de begrotingen en rekeningen, de gemeentelijke reglementen en verordeningen, de ruimtelijke plannen, de studies verricht in opdracht van de gemeente.

Ook de andere bestuursdocumenten zijn in principe openbaar, maar er zijn uitzonderingen. Die zijn er onder meer om de privacy te waarborgen.

Hoe aanvragen

Een aanvraag om zo'n document in te kijken, uitleg of een afschrift te krijgen moet je schriftelijk indienen. Je kan je aanvraag ook insturen via onderstaand e-loketformulier.

Kostprijs

Voor bestuursdocumenten op papier of cd wordt een vergoeding aangerekend. Je vindt de tarieven in het retributiereglement voor administratieve prestaties.